AI als copiloot in het technologische tijdperk

Pieter Abbeel - AI als copiloot - De Tijd - Gianni Boone
In een recente keynote tijdens het gerenommeerde New Insights-evenement (georganiseerd door De Tijd & EY) belichtte Pieter Abbeel, een vooraanstaande Belgische AI-wetenschapper aan de Universiteit van Berkeley, het cruciale belang van kunstmatige intelligentie (AI) als copiloot in ons technologische tijdperk. Hij beklemtoonde dat, hoewel AI in staat is ons te assisteren bij een breed scala aan taken, de menselijke controle over deze geavanceerde technologie essentieel blijft.
AI als motor voor creativiteit
Tijdens zijn presentatie wees Abbeel op de creatieve kracht van AI, waarbij hij voorbeelden zoals ChatGPT naar voren bracht. Deze generatieve AI-technologie kan teksten, afbeeldingen en code genereren. In weerwil van de veelvoorkomende opvatting dat AI slechts bestaande kennis herhaalt, is Abbeels overtuiging dat deze technologie echt nieuwe dingen kan creëren. Dit biedt kansen voor zowel programmeurs als niet-programmeurs om waarde te creëren, ziektes te bestrijden en ruimteonderzoek te bevorderen. Maar Abbeel erkende ook de mogelijke schaduwkanten van AI. Omdat AI-modellen op internetdata worden getraind, lopen we het risico dat ze schadelijke denkbeelden, zoals racisme en seksisme, overnemen. Bovendien kan AI misbruikt worden door mensen met slechte bedoelingen. Abbeel waarschuwde ook voor het risico van een concentratie van macht en rijkdom bij een klein aantal grote technologiebedrijven. Daarom benadrukte hij de noodzaak om voorzichtig te zijn en menselijke controle te waarborgen.
Abbeels advies voor het gebruik van AI
Aan het eind van zijn keynote, gaf Abbeel een belangrijk advies aan zijn publiek: laat AI dienen als een adviseur of copiloot, maar behoud altijd de menselijke beslissingsbevoegdheid. Hoewel AI waardevolle inzichten kan bieden, is het essentieel dat we de technologie leiden en niet omgekeerd. Mensen moeten verantwoordelijk blijven voor het stellen van doelen en het nemen van beslissingen. Ter afronding benadrukte Pieter Abbeels keynote de noodzaak om AI te zien als een hulpmiddel en niet als een vervanging voor menselijke intelligentie. Hoewel AI ongekende creatieve mogelijkheden biedt en ons kan assisteren bij uitdagende taken, moeten we ons bewust zijn van de mogelijke risico’s en de menselijke controle behouden. Door verstandig gebruik van AI, kunnen we de voordelen maximaliseren en de uitdagingen in dit technologische tijdperk effectief aanpakken. Meer info over Pieter Abbeel vind je hier: artikel De Tijd 2023 en artikel Knack 2017

Neem contact op

Gianni Boone staat klaar om jou te helpen.